BPF-werkingssfeeronderzoek

Door het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden binnen het bedrijf, kan het zijn dat een werkgever onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) valt. Hij is dan wettelijk verplicht zijn werknemers aan te melden bij dit BPF. Doet hij dit niet, dan kan het BPF de premies vorderen over de jaren dat hij onder de werkingssfeer bleek te vallen. Dit kan tot minimaal 5 jaar terug.

Pensioenmanagement Nederland heeft veel ervaring met het samen met advocaten en accountants uitvoeren van BPF-risicoscans. Dit zijn beperkte onderzoeken naar het risico dat een cliënt onder de werkingssfeer van een BPF valt. Door deze scans kunnen wij tegen weinig kosten werkgevers snel in drie categorieën verdelen:

  • werkgevers waarvan het aannemelijk is dat zij onder een verplicht BPF vallen
  • werkgevers waarvan het onaannemelijk is dat zij onder een verplicht BPF vallen
  • werkgevers aan wie wij nadere vragen hebben, zodat wij hen na beantwoording van die vragen alsnog kunnen indelen bij één van de eerste twee groepen
    Wilt u meer weten? Neem

contact

   • met ons op.