Geld en gezondheid

Meer dan 60% van de werkgevers heeft te maken met personeel met schulden. Dit blijkt uit onderzoek van het NIBUD. Inmiddels is er veel aandacht voor het verband tussen geldzorgen en het gedrag van werknemers.

De resultaten van het onderzoek vindt u in het rapport “Personeel met schulden” uit 2017.

Eén van de plekken waar u kunt lezen dat financiële gezondheid zorgt voor veerkrachtige werknemers is de site financieelgezondewerknemers.nl. Deze site is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Nibud, Divosa (vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein), NVVK (brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) en Wijzer in geldzaken.

Werknemers met financiële problemen doen er uiteraard goed aan voor de lange termijn een uitweg te vinden uit hun benauwde situatie. Maar, zo betoogt Rutger Bregman, historicus en één van de vaste schrijvers van het journalistiek platform “De Correspondent”, in een artikel van 2013: arme mensen nemen juist vaak “domme” beslissingen. Zij nemen kortetermijnbeslissingen. Zij lenen het meest, sparen het minst en komen het minst opdagen als er een workshop “omgaan met geld” wordt georganiseerd.

Dat er een negatief verband is tussen financiële problemen van werknemers en hun werkprestaties is naar onze mening duidelijk. Werknemers met schulden melden zich vaker ziek en kunnen minder goed hun aandacht bij het werk houden. De vraag is echter: hoe bereikt u deze werknemers (op tijd) en wat kunt u als werkgever doen?

Wij hebben een concept ontwikkeld waarmee wij ook de werknemers met financiële problemen bereiken. En wij denken mee bij het vinden van praktische oplossingen. Wilt u meer weten? Lees verder onder Voor werkgevers of neem meteen contact met ons op.