Pensioenaanpak voor accountants- en advocatenkantoor

Op het gebied van pensioenen is er in het verleden veel fout gegaan. Zo hebben wij al vaak gezien dat een bedrijf ten onrechte niet is aangemeld bij een Bedrijfstakpensioenfonds (Bpf). Dat leidt al snel tot een materiëele vordering. Dat zijn tekortkomingen op pensioengebied die door de accountant hadden moeten worden geconstateerd. Zelfs als de klant al jaren een verzekerde pensioenregeling heeft blijkt nog regelmatig dat dat niet correct is geweest en het bedrijf had moeten worden aangemeld bij een Bedrijfstakpensioenfonds. De (financiële) gevolgen zijn dan al snel zeer groot. Anders gezegd: hierin schuilt een materieel risico.

Daarom is het raadzaam en wellicht zelfs noodzakelijk voor uw klanten en uw kantoor om uw gehele klantenportefeuille door te lichten.

De voordelen hiervan zijn:

  • Service aan uw klanten om (hoge) kosten in de toekomst te vermijden
  • Aansprakelijkheid van uw kantoor beperken
  • Kansen om ook uw omzet te vergroten door een gemeenschappelijke aanpak

Wat heeft u nodig?

Al uw klanten zouden moeten beschikken over een Bpf-verklaring; dat is de bevestiging van het bedrijfstakpensioenfonds dat de onderneming wel of niet hoeft te worden aangesloten. Eventueel kan worden volstaan met een analyserapportage van een bedrijfstakpensioenfonds of een pensioenadviseur. Deze documenten verschaffen u kennis van de pensioensituatie van uw klant. Nadat deze door ons zijn gecontroleerd en akkoord bevonden weet u zeker dat het materieel belang van de pensioenen goed door u is verwerkt.

Waar gaat het mis?

Helaas heeft niet elke klant een dergelijke verklaring of rapportage. Maar ook als die er wel is roept deze vaak vragen op. Ook komt het vaak voor dat een klant geen pensioenadviseur heeft.

Het kan ook zijn dat eventuele werkzaamheden rondom de pensioenregeling niet tot uw takenpakket behoren. In dat geval is het noodzakelijk dat u dit nadrukkelijk afstemt met uw klant. Als de klant u ook geen opdracht wenst te geven om dit te onderzoeken is het noodzakelijk dat u dit duidelijk aan uw klant bevestigt. Dat is nodig om uw eigen aansprakelijkheid te beperken.

Tenslotte heeft een deel van uw klanten een verzekerde pensioenregeling. Daarin zijn in het verleden veel wijzigingen doorgevoerd. Helaas zien wij dat daarbij ook vaak fouten zijn gemaakt; vaak zijn de gevolgen van die wijzigingen niet goed naar de medewerkers gecommuniceerd of is de communicatie met en/of het akkoord van de medewerkers niet goed vastgelegd. Recente jurisprudentie laat zien dat de daarbij betrokken adviseurs, waaronder de accountant, aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de gevolgen en dat daarbij hoge schadevergoedingen in beeld komen. Veel van deze gevolgen hadden voorkomen of beperkt kunnen worden door tijdige signalering en een eenvoudig onderzoek.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij kunnen de onduidelijkheden in de Bpf-verklaring of rapportage van de pensioenadviseur in kaart brengen en vragen beantwoorden. Als er helemaal geen rapportage is kunnen wij de noodzakelijke Bpf-controle uitvoeren.

Naar aanleiding van onze analyse kunnen wij in onderling overleg met u en uw klant gaan bepalen wat er moet gebeuren.

Ons aanbod

Wij kunnen bovenstaande analyse voor u en uw klant uitvoeren. Voor ons deel brengen wij een gebruikelijk uurloon in rekening. Door deze samenwerking kunt u een waardevolle dienst toevoegen aan uw werkzaamheden.

Ook is het mogelijk om met ons een vaste prijs voor het opvragen en beoordelen van een analyserapport af te spreken. Wij brengen daar € 250,- + BTW voor in rekening.

Meer weten?

Neem contact met ons op.