Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van (uw) persoonsgegevens. Daarom doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan we zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met onze Privacyverklaring willen wij u op een heldere en transparante manier informeren over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens.