QuickScan Bedrijfstakpensioenfonds

De pensioenmarkt in Nederland wordt voor ca 75 % ingevuld door Bedrijfstak- en Beroepspensioenfondsen.  Daarmee is voor de meeste werknemers het pensioen goed geregeld.

De werknemers bij de overige ca 25% hebben geen of een verzekerde pensioenregeling. Volgens de AFM, de controlerende overheidsinstantie, is dat voor veel bedrijven niet correct. De schatting is dat tussen de 20% en 40% van de bedrijven zonder pensioenregeling of met een verzekerde regeling eigenlijk onder een Bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) valt.  

Als blijkt dat een bedrijf wel thuis hoort bij een Bpf dan zal deze werkgever zich alsnog moeten aanmelden. Het Bpf sluit de werkgever dan aan met volledige terugwerkende kracht. De bijbehorende premienota over alle inmiddels verstreken jaren moet dan vaak binnen 6 weken worden betaald. Dit kan gaan over enorme bedragen en de vaak geregelde eigen bijdrage van het personeel kan in veel gevallen maar beperkt of vaak helemaal niet worden teruggevorderd van de werknemers.

Veel werkgevers die hiermee worden geconfronteerd zien zich geplaatst voor een enorm probleem. Regelmatig komt dan het scenario van faillissement in beeld.

Wat kunnen wij u bieden

Wij kunnen een QuickScan voor u uitvoeren om vast te stellen of uw onderneming verplicht is zich aan te sluiten bij een Bpf.

Met behulp van de aanwezige informatie bij u op kantoor en alle openbare gegevens die wij kunnen vinden voeren wij een analyse uit. Op basis van onze eerste analyse geven wij u duidelijkheid over een al dan niet verplichte aansluiting bij een Bpf.

In het geval er veel onduidelijkheid blijft bestaan zullen wij dat rapporteren en een plan van aanpak adviseren voor verder onderzoek.

De kosten van de QuickScan bedragen € 600,- exclusief BTW. Indien er een plan van aanpak moet worden uitgevoerd zullen wij daarover vooraf nieuwe afspraken met u maken op basis van onze raming van de kosten daarvan.

Meer weten?

Neem contact met ons op.