Streefregelingen

Heeft uw cliënt al sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw een pensioenregeling voor het personeel? Of nog langer? En is of was deze ondergebracht bij een verzekeraar? Grote kans dat er sprake is of is geweest van streefregelingen.
Bij een streefregeling zijn werkgever en werknemer een salaris-diensttijdregeling overeengekomen (een aanspraak op een gegarandeerde pensioenuitkering), terwijl werkgever ter dekking hiervan een kapitaalverzekering heeft afgesloten bij een verzekeraar.

Wie nú in deze dossiers kijkt, ziet een pensioenreglement waarin staat dat de uitkering nooit hoger kan zijn dan het pensioen dat aangekocht kan worden met het kapitaal dat op de pensioendatum tot uitkering komt. Maar het probleem is: vaak is deze clausule niet meteen bij het begin van de pensioenovereenkomst met werknemer afgesproken en/of had deze clausule nog niet dezelfde redactie.

De vraag ontstaat dan: heeft de werknemer welbewust ingestemd met tussentijdse wijzigingen van de pensioenregeling? En welke betekenis mochten werkgever en werknemer over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen van de pensioenovereenkomst toekennen en wat mochten zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar verwachten (Haviltexnorm)?

De werkgever loopt het risico dat een (ex-)werknemer op enig moment claimt recht te hebben op een gegarandeerd pensioen. Een gegarandeerd pensioen zal aanmerkelijk hoger zijn dan het pensioen dat hij, onder andere door de lage rente, kan aankopen met het kapitaal dat tot uitkering komt. Ook het kapitaal dat bij een overlijden van de werknemer vóór de pensioendatum beschikbaar komt, is vaak onvoldoende om het afgesproken nabestaandenpensioen aan te kopen. De schade kan gemakkelijk meer dan € 100.000,- zijn.

Het tijdig herkennen van zo’n streefregeling kan veel schade voorkomen. Met een goed onderzoek kunnen we in kaart brengen wat de risico’s zijn en om welke bedragen het gaat. Een oplossing kan vaak gevonden worden in de vorm van een goed opgestelde vaststellingsovereenkomst. Voor een streefregeling geldt: hoe langer de werkgever wacht met het oplossen van het probleem, des te hoger kan de schade worden. Snel ingrijpen kan de werkgever (uw cliënt) veel geld besparen.